Adorazzjoni tal-Pjagi tas-Sinjur taghna Gesu' Kristu

Parrocca Santa Marija - Birkirkara

Tue Apr 11th 2017 at 18:30 until 19:00
Malta, 130, Triq E. B. Vella, Birkirkara

Event Details

Hekk kif inkunu fil-jiem tal-Gimgha Imqaddsa, il-Parrocca ta' Santa Marija tistedinkom tissiehbu maghna ghal dan il-mument qawwi ta' talb li fih sejrin nimmeditaw u naduraw il-Hames Pjagi Divini ta' Kristu, imsallab fuq l-ghuda tas-Salib.
F'atmosfera ta' gabra, b'muzika adattata u permezz tar-riflessjonijiet, ilkoll se nkunu mistiedna nerfghu il-harsa taghna lejn il-Mulej u filwaqt li nirringrazzjawh ta' kulma ghamel ghalina, ninghaqdu mieghu ahna ukoll sa fuq il-Kalvarju.
Esperjenza li mhux ta' min jitlifha. Inheggukom tinghaqdu maghna u ggibu aktar nies maghkom.

View Larger Map

Directions