DIVINA

Pjazza Santa Marija, Hal Ghaxaq

Sun Aug 13th 2017 at 09:00
Malta

Event Details

Il-Kummisjoni Zghazagh Stillieri Ghaxqin fi hdan l-Ghaqda Muzikali Santa Marija ta' Hal Ghaxaq ghal sena ohra ser tipprezenta l-unika marc grandjuz marbut mal-Ahhar Tridu gewwa Hal Ghaxaq.

Fl-2016 tajniekhom l-event bit-tema SOVRANA.

Fl-2017 imiss it-tema DIVINA.

Dan il-Marc jdur it-triqat Ghaxqin u jilhaqq il-qofol tieghu fi Pjazza Santa Marija,bhal ma ilu jsehh mill-1984. Titlella' lis-statwa ta' Santa Marija fuq il-pedestall fost il-ferh u l-brijju tal-poplu.

Sorpriza specjali u unika fl-ghamla taghha takkumpanja t-tlugh tal-istatwa artistika tal-Assunta.

Is-serata tilhaq l-qofol taghha bil-prezentazzjoni tal-wisq popolari feature tal-festa, ghal darba ohra b'format ta' 3D Projectional Mapping izda f'kuntest ghal kollox innovattiv. L-ispettaklu jkompli b'show sinkronizzat mal-muzika bis-sistema Galaxis Pyrotec,fejn se jintuzaw il-G-Flames. Fjammi tal-gas li joholqu atmosfera indimentikabli.

Narawkhom!

View Larger Map

Directions