Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

DIVINA

Pjazza Santa Marija, Hal Ghaxaq

Sun Aug 13th 2017 at 09:00
Malta

Event Details

Il-Kummisjoni Zghazagh Stillieri Ghaxqin fi hdan l-Ghaqda Muzikali Santa Marija ta' Hal Ghaxaq ghal sena ohra ser tipprezenta l-unika marc grandjuz marbut mal-Ahhar Tridu gewwa Hal Ghaxaq.

Fl-2016 tajniekhom l-event bit-tema SOVRANA.

Fl-2017 imiss it-tema DIVINA.

Dan il-Marc jdur it-triqat Ghaxqin u jilhaqq il-qofol tieghu fi Pjazza Santa Marija,bhal ma ilu jsehh mill-1984. Titlella' lis-statwa ta' Santa Marija fuq il-pedestall fost il-ferh u l-brijju tal-poplu.

Sorpriza specjali u unika fl-ghamla taghha takkumpanja t-tlugh tal-istatwa artistika tal-Assunta.

Is-serata tilhaq l-qofol taghha bil-prezentazzjoni tal-wisq popolari feature tal-festa, ghal darba ohra b'format ta' 3D Projectional Mapping izda f'kuntest ghal kollox innovattiv. L-ispettaklu jkompli b'show sinkronizzat mal-muzika bis-sistema Galaxis Pyrotec,fejn se jintuzaw il-G-Flames. Fjammi tal-gas li joholqu atmosfera indimentikabli.

Narawkhom!

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations