Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

El Sagrado - Kunċert tal-Ġimgħa Mqaddsa

St Benedict College Mqabba Primary School

Sat Apr 1st 2017 at 19:30 until 21:30
Malta, Triq il-Belt Valletta, Mqabba

Event Details

El Sagrado kunċert mill-Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-wirja La Semana Santa de España fl-Imqabba.
Il-Banda Re Ġorġ V ser ikollha jakkumpanjawha żeffiena professjonali minn Alegia Dance Company li flimkien ser ikunu qed jintroduċu kunċett ġdid għall-Ġimgħa Mqaddsa f’Malta fejn iż-żeffiena ser jiżfnu żfin Flamenco mal-Marċi Funebri Maltin u Mużika Sagra, bil-għan li jgħaqdu l-arti Maltija ma dik Spanjola.
Il-Banda Re Ġorġ V ser tkun qed idoqq ukoll siltiet ta’ mużika Spanjola u dik Klassika.

Ser ikun hemm ukoll raprezentazzjoni animata ta’ episodji mill-Passjoni. Wara l-kunċert il-mistiednin huma mistiednajattendu għall-ftuħ uffiċjali tal-Wirja La Semana Santa de España u Ċenaklu Ħaj ġewwa Palazz Santa Marija.

Dan il-proġett huwa finanzjat mill-iskema Creative Communities, fond amministratt mill-Kunsill Malti għall-Arti u Kultura.

__________________________________


El Sagrado - a concert by the King George V Band of Mqabba held on the occasion of the inauguration of La Semana Santa de Espana Holy Week exhibition.
For this concert the King George V Band has joined forces with Alegria Dance Company, a professional Maltese Flamenco company, with the aim to introduce a new concept for the Good Friday celebrations in Malta. This will see Maltese Funeral Marches and Sacred Music accompanied by Flamenco dancing, bringing together Maltese and Spanish art.
The King George V will also be playing Spanish and Classical music.

The concert will also be animated by the local drama youths portraying scenes from the Passion of Christ.

Afterwards the audience is invited for the official inauguration of the exhibition La Semana Santa and Live Last Supper at Palazz Santa Marija.

This project is financed by the Creative Comunities scheme, a fund managed by Malta Arts Council.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations