Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Erba' Pjazez

Four Main Squares in Valletta

Sat Jan 20th 2018 at 19:00 until 23:00
Malta

Event Details

Erba' Pjazez – Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ftuħ Uffiċjali ta' Valletta 2018.


Erba' Pjazez fil-Belt Valletta. Fil-lejla tal-20 ta’ Jannar 2018, kull waħda minnhom se tospita spettaklu oriġinali, kull wieħed minnhom denju taċ-ċelebrazzjoni tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Kulħadd huwa mistieden jiskopri ċelebrazzjoni Nazzjonali tal-Kultura Maltija u dak kollu li jagħmilna Maltin.

Għaddi sal-Belt Valletta u ifforma parti minn din il-festa ddedikata għall-arti u l-kultura li l-familja u l-ħbieb jistgħu jgawdu flimkien fil-belt kapitali!Four Squares - Valletta 2018's Official Opening Celebration

Four Squares in Valletta. On the evening of the 20th of January 2018, each one will host a unique and spectacular show that’s worthy of a European Capital of Culture celebration. Everyone is invited to discover a National celebration of Maltese Culture and all that makes us Maltese.

Head over to Valletta to join in on this festa dedicated to arts and culture that family and friends can enjoy together in the capital city!

______________________________________________________

“Il-Qawma tat-Tritoni”

Iż-żona madwar il-Funtana tat-Tritoni

Immexxija mill-kumpanija tat-teatru Spanjola, La Fura dels Baus, talent lokali ġdid jiċċelebra r-restawr riċenti tal-Funtana tat-Trituni b'koreografija aerobatika phenomenali - xibka ta’ sittin akrobat sospiżi fuq il-monument. Esperjenza unika b'differenza li qatt ma’ rajna bħalha fil-Gżejjer!


“Qalbna”

Pjazza San Ġorġ

Żfin modern mwettaq minn ŻfinMalta, b’koreografija ta’ Paolo Mangiola. L-ispettaklu huwa akkumpanjat b’mużika oriġinali b’kompożizzjoni ta’ Cyprian Cassar. Iż-żeffiena se jinteraġixxu mal-effetti viżivi u tad-dawl projettati, iddisinjati minn Blaze Animation.


“Elfejn u Tmintax”

Konkatidral ta’ San Ġwann // St John’s Co-Cathedral

Sinfonija korali ġdida fjamanta se titnieda fuq it-turġien tas-sit tal-wirt dinji, il-Katidral ta’ San Ġwann. Il-mużika hija ta’ kompożizzjoni ta’ Elton Zarb, bil-kor taħt id-direzzjoni ta’ Pamela Bezzina. Effetti tad-dwal innovattivi se jkunu qed jakkumpanjaw l-ispettaklu, u jdawlu l-faċċata antika sekli.


“Minn Qiegħ l-Imgħoddi għall-Quċċata tal-Ġejjieni'

Pjazza Kastilja

Projezzjoni 3D maħluqa mill-artist diġitali Duane Laus tkopri l-faċċata tal-Berġa ta’ Kastilja li tgħaqqad komponenti CGI, Mużika u effetti speċjali Viżwali. Din l-istravaganza twila għoxrin minuta tiċċelebra l-passat u tipprepara għal futur immaġinat.

______________________________________________________

'The Rise of The Tritons'

The area surrounding the Triton Fountain

Led by the Spanish teatre company, La Fura dels Baus, fresh local talent celebrates the newly-restored Triton Fountain with breath-taking aerobatic choreography – a living net of acrobats suspended over the monument. A unique experience unlike anything ever seen before on our Islands!


'Our Heart'

St George’s Square

A modern dance exhibition performed by ŻfinMalta, with choreography by Paolo Mangiola. The show is accompanied by an original music score composed by Cyprian Cassar. Dancers will be interacting with visual effects and projected lighting designed by Blaze Animation.

'Two Thousand And Eighteen'

St John’s Co-Cathedral

A brand new symphony will unfold on the stairs of the world heritage site, the Cathedral of St. John. The music is composed by Elton Zarb, with a choir directed by Pamela Bezzina. Innovative lighting effects will accompany the show, illuminating the centuries old facade.

From the depths of the Past to the Heights of the Future

Castille Square

A 3D mapping projection created by digital artist Duane Laus covers the façade of the Auberge de Castille combining CGI components, Music and Visual special effects. This twenty-minute extravaganza celebrates the past and prepares for an imagined future.

______________________________________________________

All taking place on the 20th January 2018 / Kollox se jigri fl-20 ta' Jannar:

L-Ewwel Spettaklu // First Show
19:00 – 19:20

It-Tieni Spettaklu // Second Show
20:00 – 20:20

It-Tielet Spettaklu // Third Show
21:00 – 21:20

Ir-Raba’ Spettaklu // Fourth Show
22:00 – 22:20

Il-Ħames Spettaklu // Fifth Show
23:00 – 23:20

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations