Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Fireworks Spectacular - St.Mary Mqabba

Mqabba, Malta

Mon Aug 14th 2017 to Tue Aug 15th 2017 at 21:30 until 00:00
Malta, Mqabba

Event Details

Il-wirja tal- logħob tan-nar lejlet il- Festa Titulari tal-Imqabba din is-sena se tkompli tiżviluppa fuq diversi fronti u tibni fuq l-innovazzjonijiet li kienu introdotti fiha fl-aħħar snin biex tfakkar l-għaxar anniversarju mindu l-Għaqda tan-Nar Santa Marija rebħet Il-Kampjonat Dinji tal-Logħob tan-Nar, Caput Lucis.

Il-wirja ser tinkludi t-Torri tad-Dawl b' ħafna elementi uniċi ta' logħob tan-nar bħal stampi li jiffurmaw permezz tal-logħob tan-nar, disinji u forom diversi fl-ajru, u blalen li l-kulur tagħhom jinbidel jimxi flok f'daqqa; kollha sinkronizzati mal-mużika bi tlett sistemi kompjuterizzati, PyroDigit, Ten2 u FireOne. Se jkun hemm ukoll, kif jixraq, il-murtali tradizzjonali tal-beraq pront u tal-kulur u kaxxi infernali fi Gran Finale qabel wirja ta' logħob tan-nar tal-art li tibda mill-Pjazza tal-Parroċċa tal-Imqabba.

Mhux ta' min jitlef il-ħarqa f'lejlet il-festa ta' Santa Marija fl-Imqabba!

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations