Il-Festival Agrarju tal-Patata 2017

Misraħ tal-Maqluba, Qrendi, QRD, Malta

Sun May 28th 2017 at 08:00 until 19:00
Malta

Event Details

Il-Kunsill Lokali tal-Qrendi se jkun qiegħed jorganizza s-sitt edizzjoni tal-Festival Agrarju tal-Patata nhar il-Ħadd 28 ta' Mejju 2017 f'Misraħ il-Maqluba, il-Qrendi, mit-8am 'l quddiem.

The Qrendi Local Council will be organising the sixth edition of the Potato & Agrarian Festival on Sunday 28th May 2017 at Maqluba Square, il-Qrendi, from 8am onwards

View Larger Map

Directions