Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Il-Ħanina Maddalena

Wed Jul 18th 2018 to Sun Jul 29th 2018
Malta, Pjazza Teatru Rjal, Valletta
BOOK NOW

Event Details

STORJA TA' SORIJIET, OMMIJIET, u MIDINBIN.

Il-Ħanina Maddalena huwa musical ġdid tal-maestro Dominic Galea b’kitba ta’ Simon Bartolo u lirika ta’ Loranne Vella. Iva, dawk it-tnejn; l-istess Simon Bartolo u Loranne Vella tar-rumanzi ta’ It-Triloġija tal-Fiddien, l-aktar kotba li qatt inbiegħu malajr. Dan jispjega biss parti mill-eċitament madwar din il-produzzjoni.

Dominic Galea jirritorna wara s-suċċess tas-sena li għaddiet b’Balzunetta Towers, li kienet l-aktar avveniment li attendew nies għalih waqt il-Festival tal-Arti ta' Malta, li gawda serati totalment mibjugħa u ħafna tfaħħir. Il-mużika ta' Il-Ħanina Maddalena hija epika daqs kemm hi l-istorja nfisha. Fil-fatt, tirrakkonta wieħed mill-aqwa sigrieti moħbija fl-istorja tagħna, l-istorja tas-sorijiet ta’ Santa Maddallena fil-Belt Valletta.

Il-musical joħodna lura għas-seklu 18 u jsegwi l-istorja ta' tlieta minn dawk li jissejħu 'verginelle,' li jidħlu fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena. Illum għad għandna kappella ċkejkna u grazjuża fit-tarf ta’ Triq il-Merkanti biex tfakkarna dwar din l-ordni eċċellenti. Ħabat tajjeb li l-istoriċi reċentement ammiraw is-setgħa ta' din l-ordni matul il-żmien glorjużi tagħha. Il-kitba ta' Simon Bartolo tinseġ storja fittitizza minn dawk l-imħabbiet, il-kunflitti u l-iskappatelli minsija wara l-velijiet u l-qdusija. Dan kompla sa ma Napuljun Bonaparte daħal u temm l-ordni, għal raġunijiet varji.

Il-musical iwassal għar-ritorn tal-aktar anġlu għażiż fi qlub il-Maltin, Din id-darba hija se tilbes velu. Fil-fatt, Chiara għandha waħda mir-rwoli ewlenin, dak tal-Madre. Magħha naraw l-istilla pop tant maħbuba Amber, li żgur se tkun fl-aqwa forma tagħha tqajmilna ġisimna xewk xewk bħala Serafina; okkultista li ssir soru tal-klawsura. Caterina Vitale, omm kattiva li trid tgħaddi tagħha bilfors, se jkollha l-vuċi għolja u distintiva għall-aħħar ta' Leontine, filwaqt li l-brava Dorothy Bezzina se tuża t-talenti tagħha fil-parti ta’ Teresa Morales, prostituta b’qalb tad-deheb li taħdem biss għall-ġid ta’ bintha.

Dan is-sajf, fil-monasteru tagħna se jidħlu wkoll bosta ismijiet kbar tat-teatru Malti, apparti minn xi nies ġodda ta' talent mill-aqwa. Għandna lil Samaria Bezzina, Ishmael Grech, Jesmond Tedesco Triccas, Dominic Cini, Alexander Gatesy Lewis, Rachel Tedesco Triccas, Karl Cassar, Rachel Vella, Christine Francalanza, Gilbert Formosa, Marceline Galea u ż-żgħira Haley Azzopardi huma l-kast tal-musical flimkien ma' ensemble magħmul minn uħud mill-aqwa atturi fil-gżira bħal Andre Mangion u Jamie Cardona fost bosta oħrajn.

b’direzzjoni tal-kbira Josette Ciappara, l-ispettaklu żgur li se jkun mhux ta’ min jitilfu, kemm għaż-żgħażagħ kif ukoll għall-kbar. Il-musical tant mistenni, Il-Ħanina Maddalena, se jibda jintwera fit-18 ta' Lulju fi Pjazza Teatru Rjal, u jkompli fl-20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 u 29 ta' Lulju. Bosta kienu dawk li tilfu l-ispettaklu tas-sena l-oħra, Balzunetta Towers, għax ma leħqux biljett, u din is-sena ħafna se jkunu jridu jaħsbu kmieni. Il-produtturi għamluha aktar faċli, peress li dawk li jixtru l-biljetti matul Ġunju ser igawdu minn skont ta' €5.

Il-biljetti jistgħu jinkisbu minn www.ilhanina.com u aktar informazzjoni minn 2339 7000. Il-Ħanina Maddalena huwa parti mill-Malta International Arts Festival, ikkummissjonat mill-Valletta 2018 u Festivals Malta u appoġġjat minn PBS Malta, il-Malta Film Commission u l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations