Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Ilħna Mitlufa – Lost Voices

Sat May 12th 2018 to Sun May 13th 2018
Malta, Teatru Salesjan, Sliema
BOOK NOW

Event Details

Fejn hu leħni ta’ dari?

Kemm kelli leħni sabiħ! 

Qiegħed fejn qiegħed, ġibuhuli.

Għax naħseb ħaduli r-riħ

X’se tkanta meta titwieled it-tarbija tiegħek? U x’se tkanta meta tħoss in-nuqqas tal-maħbubin tiegħek? Kif se tesprimi x-xenqa ta’ dak li jkun għall-art mitlufa fejn trabbejna?

Fit-tfittxija ta’ dan il-leħen mitluf, L-Ilħna Mitlufa hi ċelebrazzjoni tat-tradizzjoni fir-ritmu u l-għana, espressjoni vokali li ntirtet mill-art li qabel konna tant marbutin magħha. Hu vjaġġ mużikali fit-tfittxija tal-leħen li xi darba kellna, użat minn dawk li ġew qabilna biex jesprimu l-biżgħat kif ukoll l-aspirazzjonijiet ta’ kuljum.

Storja antika, minsuġa minn kantanti passati u preżenti u rrakkuntata f’poeżija – imlissna, miktuba u rrekordjata - fejn l-għannej bħala l-poeta, il-kustodju tal-memorja, ir-rakkuntatur u l-kummidjant, jgħanni f’isimna u f’isem dawk li tilfu leħinhom biex b’hekk tigġedded it-tradizzjoni mhux miksura; li nkunu flimkien fil-għana. 
Storja li ġġagħlek tfittex leħnek, u l-bżonn li tgħanni meta l-kliem ma jkunux biżżejjed.

Għana - Anġlu Theuma 'il-Kina', Mariele Zammit
Prim Kitarrist - Frederick Mallia 'Ir-Re'
Akkumpanjament - Raymond Schemer 'Iċ-Ċiranu', Andrew Alamango

Kunċett, Riċerkatur, Direttur Mużikali- Andrew Alamango
Drammatruġija - Domenico Castaldo 
Kitba - Adrian Grima
Disinn Viżwali - Jimmy Grima

EN

Fejn hu leħni ta' dari, 
Where is my voice old?

Kemm kelli leħni sabiħ 
How beautiful was my voice

Fejn hu leħni ta’ dari?
Where is my voice old?

Kemm kelli leħni sabiħ! 
How beautiful was my voice

Qiegħed fejn qiegħed, ġibuhuli.
Wherever it is bring it to me

Għax naħseb ħaduli r-riħ
I think the wind has taken it away

What will you sing when your child is born? And what will you sing when you miss your loved ones? How will we voice our yearning for the lost land where we were raised?

In search of this lost voice, L-Ilħna Mitlufa is a celebration of a tradition in rhyme and song; a vocal expression inherited from the land to which we were once so connected. A musical journey in search of the voice that we had, used by those who came before us to express their daily woes, fears and aspirations.

An age old story, woven by singers past and present and told in poetry - spoken, written and recorded, where the għannej as the poet, the keeper of memory, the storyteller and comic entertainer, sings on our behalf and for those who have lost their voice, renewing an unbroken tradition; that of being together in song.

A story to inspire and instigate the search to find one’s own voice, and the need to sing when words are not enough.

Għana - Anġlu Theuma 'il-Kina', Mariele Zammit
Prim Kitarrist - Frederick Mallia 'Ir-Re'
Akkumpanjament - Raymond Schemer 'Iċ-Ċiranu', Andrew Alamango

Concept, Research, Sounds & Musical arrangements - Andrew Alamango
Dramaturgy - Domenico Castaldo 
Script - Adrian Grima
Visual production, Set design & Costumes - Jimmy Grima

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations