NEW
Buy Vouchers

Events in Malta

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Iż-Żejjed Kollu Żejjed - Protesta

we are fed up of excessive and haphazard construction

Sat Sep 7th 2019 at 10:00 until 11:30
Malta, Court / Qorti, Valletta City

Event Details

Moviment Graffitti is making a call for participation in a national protest, in a space free of partisan politics, on Saturday 7th September in Valletta. The aim of this protest is to bring together residents, workers, farmers, students and organisations who are fed up of excessive and haphazard construction so as to make their voices heard in opposition to the madness that is consuming our country. We believe that together we can change this situation and fight the excessive power of the few who treat Malta as their own patch of land through which they can speculate and make profits.

Therefore, all formal and informal associations (NGOs, resident associations, student groups, workers’ associations and farmers) from Malta and Gozo may reply to this public call by contacting us on info@7settembru.org or by filling in the online form here: www.7settembru.org.

Groups affiliated with political parties will be turned down.

The protest will make a number of demands related to (view full text of demands here: www.7settembru.org)

i) Policies

A radical change in planning policies so that these can truly respect the interests of the majority, including future generations, instead of protecting the profits of the few.

ii) Authorities Responsible for the Environment and Planning

The operations and decisions taken by these authorities should be free from commercial and political interests; we want democratic authorities that can truly decide in the best interests of our country.

iii) Large-Scale Projects

A moratorium on large-scale projects until a comprehensive and serious plan for development in Malta is introduced. This plan should ensure that these types of projects respect the community and are sustainable.

iv) The Regulation of the Construction Industry

A system whereby developers and authorities are truly responsible of the work that is being carried out in construction sites so as to ensure that this doesn’t endanger or disturb people’s lives.

v) Roads and Transportation

Government should reconsider the decision to build and widen roads that will destroy a scandalously huge amount of trees and arable land. Instead, Government should be working on the creation and implementation of a strategy that truly addresses the traffic and pollution issues, and this strategy should include serious investment in alternative means of transport.

vi) Respect for our Planet, our Country, and Ourselves

We demand that government puts citizens' health at the heart of all decision-making by safeguarding remaining open spaces in urban areas, strengthening the protection of natural habitats to prevent further loss of biodiversity, and committing to reaching and surpassing emission reduction targets. Our future depends on it.

***********************************

Il-Moviment Graffitti qed jiftaħ sejħa għall-parteċipazzjoni għal protesta nazzjonali fi spazju ħieles mill-politika partiġġjana nhar is-Sibt 7 ta’ Settembru ġewwa l-Belt Valletta. L-idea wara din il-protesta hija li residenti, bdiewa, ħaddiema, studenti u għaqdiet li huma mxebbgħin bil-bini żejjed u bl-addoċċ jingħaqdu u jsemmgħu leħenhom kontra dan il-ġenn li ħakem lil pajjiżna. Nemmnu li flimkien għandna s-saħħa nbiddlu din is-sitwazzjoni u niġġieldu l-poter tal-ftit li qed jaraw lil Malta sempliċiment bħala roqgħa art biex jistagħnew biha.

Għalhekk il-gruppi kollha, formali u informali, (għaqdiet mhux governattivi kif ukoll gruppi ta’ residenti, studenti, ħaddiema u bdiewa) madwar Malta u Għawdex jistgħu iwieġbu għal din is-sejħa billi jikkuntatjawna fuq info@7settembru.org jew jimlew il-formola f’dan is-sit.: www.7settembru.org.

Gruppi b’affiljazzjoni ma’ partiti politiċi mhux se jiġu aċċettati.

It-talbiet ta’ din il-protesta huma (ara t-talbiet sħaħ hawnhekk - www.7settembru.org)

i) Policies

Bidla radikali fil-policies tal-ippjanar sabiex dawn jibdew iħarsu l-interessi tal-ħafna, inkluż tal-ġenerazzjonijiet futuri, minflok il-qligħ tal-ftit.

ii) L-Awtoritajiet Responsabbli mill-Ambjent u l-Ippjanar

Ix-xogħol u d-deċiżjonijiet ta’ dawn l-entitajiet għandhom ikunu ħielsa minn interessi kummerċjali u politiċi; irridu awtoritajiet demokratiċi li verament jiddeċiedu fl-interess ta’ pajjiżna.

iii) Proġetti Kbar

Nitolbu li dawn il-proġetti kbar ħafna jieqfu sakemm ikun daħal fis-seħħ pjan serju għall-iżvilupp f’pajjiżna li jiżgura li dawn it-tip ta’ proġetti jirrispettaw lill-komunitajiet u jkunu sostenibbli.

iv) Regolamentazzjoni tal-Kostruzzjoni

Irridu sistema li biha l-iżviluppaturi u l-awtoritajiet ikunu verament responsabbli mix-xogħol li jsir f’siti tal-kostruzzjoni sabiex jiġi żgurat li dan ma jipperikolax u ma jħarbatx il-ħajja tan-nies.

v) Toroq u Trasport

Irridu li l-Gvern jerġa’ jikkunsidra d-deċiżjoni li jinbnew u jitwessgħu toroq li ħa jeqirdu ammont skandaluż ta’ siġar u art agrikola. Minflok, il-Gvern għandu joħloq u jimplimenta strateġija li verament tindirizza l-problema tat-traffiku u tat-tniggiż u li din tkun tinkludi investiment serju f’mezzi ta’ trasport alternattiv.

vi) Rispett lejn il-Pjaneta, lejn Pajjiżna, u lejna Nfusna

Nitolbu li l-gvern jagħti prominenza lis-saħħa taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet billi jissalvagwardja l-ispazji miftuħin fiż-żoni urbani, it-tisħiħ tal-protezzjoni tal-abitati naturali biex jiġi evitat it-telf ulterjuri tal-bijodiversità, u l-impenn lejn l-ilħuq tal-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Il-futur tagħna jiddependi minn dan.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

My Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Mini Guides

Top 5 Activities in Malta & Gozo

Guide Options

Top 5 Activities in Malta & Gozo
Top 5 Activities in Malta & Gozo

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Mediterraneo Marine Park Malta

Top 5 Activities in Malta & Gozo
The Mediterraneo Marine Park is an educational fun day out for all the family. With various presentations including dolphins, sea lions and tropical birds, it is a unique...

Oki-Ko-Ki Banis Watersports

Top 5 Activities in Malta & Gozo
Having set-up shop in the 70s, Oki-Ko-Ki Banis is a pioneer in organising private speed boat trips to the legendary Blue Lagoon in Comino and the surrounding caves.......

Gozo Adventures

Top 5 Activities in Malta & Gozo
Add some memorable experiences to your relaxing holiday or free time! Gozo Adventures offer a range of activities for individuals or groups of friends who would like to e...

Popeye Village Fun Park

Top 5 Activities in Malta & Gozo
This is the original Film Set of the 1980 musical production "Popeye" in which Robin Williams plays a starring role. Since then the place has been renovated into a summer...

Add Your Business

Best Restaurants in Mellieha

Guide Options

Best Restaurants in Mellieha
Best Restaurants in Mellieha

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Munchies Mellieha Bay

Best Restaurants in Mellieha
Munchies Mellieha Bay is a unqiue casual dining restaurant perched right above Ghadira Bay in Mellieha with gorgeous panoramic views of the sandy beach and glitterin...

One80 Kitchen & Lounge

Best Restaurants in Mellieha
One80 Kitchen Lounge enjoys spectacular panoramic country and sea views from its terrace which is especially a must at sunset.

Baia Beach Club

Best Restaurants in Mellieha
Baia Beach Club is a lovely haven set in Little Armier, one of Malta's prettiest bays with crystal clear waters and panoramic views of Gozo and Comino. Even though operat...

Tosca Restaurant

Best Restaurants in Mellieha
Tosca restaurant is located in the heart of the quaint and picturesque village of Mellieha in the north of Malta within the 4* Solana Hotel & Spa.

Commando

Best Restaurants in Mellieha
What might seem as a strange name for a fine dining restaurant, it is actually named in honour of historic connections with the Royal Marine Commandos

Top 5 Value & Budget Lodging in Malta

Guide Options

Top 5 Value & Budget Lodging in Malta
Top 5 Value & Budget Lodging in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Green Grove Guest House

Top 5 Value & Budget Lodging in Malta
The Green Grove is a delightful family-run guest house situated in a tranquil up-market residential area but just a five minute walk from Paceville in St. Julian's - the ...

Hotel San Andrea

Top 5 Value & Budget Lodging in Malta
The Hotel San Andrea is a little gem of a place occupying an enviable location in the very core of the Xlendi Bay inlet in Gozo. With steep cliffs towering over the bay a...

Knights in Malta Bed and Breakfast

Top 5 Value & Budget Lodging in Malta
The Knights in Malta B&B is a beautiful 300-year-old converted property situated in a historic street of the old village of Naxxar.

Day's Inn Hotel & Residence

Top 5 Value & Budget Lodging in Malta
Day’s Inn is a modern 3-star hotel in the centre of Sliema, a busy cosmopolitan town with a significant array of shops, restaurants and cafes. Its popular seafront promenade is within walking distance from anywhere in town. 

Ellie Boo Bed & Breakfast

Top 5 Value & Budget Lodging in Malta
Ellie Boo Bed & Breakfast is a lovingly and expertly converted Gozo farmhouse run by a friendly and welcoming couple situated in Xaghra 

Top 5 Self-Catering Stays in Malta

Guide Options

Top 5 Self-Catering Stays in Malta
Top 5 Self-Catering Stays in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Ta' Peppi Farmhouse

Top 5 Self-Catering Stays in Malta
Ta' Peppi is a beautiful converted farmhouse situated in the typical Gozitan village of Gharb. The interior of the property is focused around a central living area full o...

Park Lane Aparthotel

Top 5 Self-Catering Stays in Malta
A small family-run apartment hotel providing a particularly warm and welcoming service that has its guests returning again and again

Citadella Boutique Living

Top 5 Self-Catering Stays in Malta
The Citadella Boutique Living suites are on the doorstep of arguably Gozo's most important attraction - the mediavel old town centre of the capital of Gozo. All the three apartment suites within this small cluster are tastefully furnished and include all facilities for a comfortable stay such as airconditioning, free WiFi, flat screen TVs with cable and kitchenettes.


 

ShortLetsMalta.com

Top 5 Self-Catering Stays in Malta
Short Lets Malta are increasingly offering exceptional properties for your stay in Malta. Each of their properties is designed and furnished to add value to your holiday ...

Palazzo Prince D'Orange

Top 5 Self-Catering Stays in Malta
Palazzo Prince D'Orange is a gem in Valletta. A 400 year old palace has been meticulously renovated to create these unique luxury apartments that ooze history and style

Top 5 Boutique Hotels in Malta

Guide Options

Top 5 Boutique Hotels in Malta
Top 5 Boutique Hotels in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

The Xara Palace Relais & Chateaux

Top 5 Boutique Hotels in Malta
The Xara Palace Relais & Chateaux is a one-of-a-kind 5-star boutique hotel in the impossibly beautiful medieval city of Mdina.

Hotel Juliani

Top 5 Boutique Hotels in Malta
Hotal Juliani is a beautiful small design boutique hotel. It is situated in one of Malta's most idyllic bays and a favourite picture for all local tourist magazines - Spi...

Palazzo Consiglia

Top 5 Boutique Hotels in Malta
Palazzo Consiglia has renovated a large Valletta townhouse into a luxury boutique hotel of timeless elegance.

Cugo Gran Macina Grand Harbour

Top 5 Boutique Hotels in Malta
The Cugo Gran Macina has been spared no expense and has been reborn as a stylish boutique property consisting of 21 unique luxury suites

The Saint John

Top 5 Boutique Hotels in Malta
The Saint John is the first designer boutique hotel in Valletta for the renowned AX Hotels brand in Malta.

Top 5 Family Friendly Hotels in Malta

Guide Options

Top 5 Family Friendly Hotels in Malta
Top 5 Family Friendly Hotels in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

db Seabank Resort & Spa

Top 5 Family Friendly Hotels in Malta
Overview coming soon...

Ramla Bay Resort

Top 5 Family Friendly Hotels in Malta
Built over extensive grounds in the Northernmost part of Malta, the Ramla Bay Resort offers a peaceful and relaxing stay in this beautiful haven

Pergola Hotel & Spa

Top 5 Family Friendly Hotels in Malta
The Pergola is ideally situated on atop one of the many valleys found in the charming Maltese village of Mellieha. The revered Parish church is just across the road while...

db San Antonio Hotel & Spa

Top 5 Family Friendly Hotels in Malta
db San Antonio Hotel + Spa, All-inclusive, Malta, welcomes you in its newly refurbished Moorish style hotel in the heart of the Mediterranean Sea. It is one of the l...

Seashells Resort at Suncrest

Top 5 Family Friendly Hotels in Malta
The Seashells Resort at Suncrest is a four star rated hotel staring out at the Mediterranean sea overlooking the charming bay of Qawra

Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta

Guide Options

Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta
Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Hilton Malta

Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta
Twenty minutes from Malta International Airport, the Hilton Malta hotel is located in the fashionable St. Julian’s area. Decorated in Mediterranean contemporary style, ...

The Westin Dragonara Resort

Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta
The Westin Dragonara Resort, one of Malta's finest, is nestled on a 74,000 square meter private peninsula in St. Julian's. It offers plenty of opportunities to relax and ...

Corinthia Palace Hotel & Spa

Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta
This is a place to get away from it all in total relaxation by taking full advantage of the Corinthia Palace Hotel's welcoming and elegant decor

Hotel Phoenicia Malta

Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta
Hotel Phoenicia Malta is a uniquely cosmopolitan 5 Star Hotel celebrating historic elegance combined with modern luxury. Including 7 acres of mature gardens overlooking t...

Radisson Blu Resort & Spa, Malta Golden Sands

Top 5 Luxury Hotel Resorts in Malta
The Radisson Blu Resort & Spa, Malta Golden Sands is one of the most impressive hotels on the island occupying a cliff edge location

Top 5 Maltese Cuisine Restaurants

Guide Options

Top 5 Maltese Cuisine Restaurants
Top 5 Maltese Cuisine Restaurants

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Ta' Marija Restaurant

Top 5 Maltese Cuisine Restaurants
Ta' Marija Restaurant is a cultural attraction in itself. Awarded the 'The Best Maltese Food Restaurant' for ten consecutive years and with the celebration of Maltese foo...

Ta' Kris Restaurant

Top 5 Maltese Cuisine Restaurants
Ta' Kris is a Maltese restaurant hidden away in an alley just off Malta's most sought after retail space in Sliema. In such a cosmopolitan area with high-street brands an...

Il-Merill Restaurant

Top 5 Maltese Cuisine Restaurants
Il-Merill restaurant is a true find and a little gem in Sliema. This little restaurant is tucked away in a quiet street but only just a minute's walk from the popular Sli...

Tac-Canti Bar & Restaurant

Top 5 Maltese Cuisine Restaurants
Ask any local what they believe is the most traditional Maltese dish and you will invariably get 'Fenkata' as your answer (a shared dish of fried rabbit or rabbit stew). ...

Maltese Mama

Top 5 Maltese Cuisine Restaurants
Maltese Mama is a place to enjoy hearty and traditional local cuisine in a cosy restaurant with a relaxed atmosphere

Top 5 Restaurants with Views in Malta

Guide Options

Top 5 Restaurants with Views in Malta
Top 5 Restaurants with Views in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Giannini Restaurant

Top 5 Restaurants with Views in Malta
Giannini is an excellent place to have lunch or dinner when visiting Valletta. The restaurant is situated above St. Michael's bastions with vast views of Manoel Island, S...

San Giuliano

Top 5 Restaurants with Views in Malta
Arguably occupying the best spot in one of Malta's most picturesque and advertised bays, San Giuliano Ristorante is a prominent Italian restaurant overlooking the idyllic...

The Boat House Restaurant

Top 5 Restaurants with Views in Malta
The Boat House, as the name suggests, is on the Xlendi sea-front, with dining tables right by the water's edge. Apart from being able to enjoy this idyllic scenery i...

TemptAsian

Top 5 Restaurants with Views in Malta
TemptAsian is a rooftop fine dining restaurant with panoramic views and situated within the stylish urban boutique hotel, The Palace

de Mondion

Top 5 Restaurants with Views in Malta
de Mondion is a true fine dining restaurant located on the top floors of the Xara Palace, a unique boutique hotel in Mdina

Top 5 Pizzerias in Malta

Guide Options

Top 5 Pizzerias in Malta
Top 5 Pizzerias in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Marina Terrace Pizzeria & Brasserie

Top 5 Pizzerias in Malta
The Marina Terrace is a relaxed pizzeria and restaurant ideal for any time of the day. It forms part of the Portomaso Marina complex with very practical parking facilitie...

Piccolo Padre

Top 5 Pizzerias in Malta
Piccolo Padre is conveniently located along Malta's most popular stretch of coastal promenade - the Sliema/St. Julian's front. It is a situated within a delightfully conv...

Tosca Restaurant

Top 5 Pizzerias in Malta
Tosca restaurant is located on the ground floor of the four star Solana Hotel and right in the heart of the typical Maltese village of Mellieha in the north of Malta. The...

Ferretti

Top 5 Pizzerias in Malta
The setting of Ferretti is very hard to beat. A restaurant situated in the South of Malta located within an original 18th century battery complete with bridge, moat and f...

I Monelli

Top 5 Pizzerias in Malta
I Monelli is a genuine Italian/Sicilian restaurant situated in Paceville, St Julians. We do not use the word 'genuine' lightly here considering the chef is Sicilian, they...

Top 5 Steakhouses in Malta

Guide Options

Top 5 Steakhouses in Malta
Top 5 Steakhouses in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Il Pirata Ristorante

Top 5 Steakhouses in Malta
Il-Pirata restaurant is run by two brothers, Alfredo and Claudio, who respectively manage the kitchen and operations of this well established restaurant. A recent refurbi...

Chukkas at the Malta Polo Club

Top 5 Steakhouses in Malta
Meats are cooked on a log based grill at Chukkas and definitely the house speciality.

Patrick's Lounge - Restaurant - Steakhouse

Top 5 Steakhouses in Malta
Patrick has been able to devise a winning formula of exquisite food, wide-ranging fine wines, striking decor and personalised service.

Buffalo Bill's Steak House

Top 5 Steakhouses in Malta
The Buffalo Bill's steak house brings some of the atmosphere of the famous Wild West to Malta. As its name gives away, the restaurant is a meat-lovers paradise. Buffalo B...

Tex Mex Bar and Grill

Top 5 Steakhouses in Malta
Renowned for their famous rack of ribs and serves a Mexican inspired menu. In the evening turns into a happening and busy lounge bar club.

Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta

Guide Options

Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta
Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Barracuda Restaurant

Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta
The Barracuda restaurant must be one of the longest surviving successful fine dining restaurants in Malta. The fact is that the Barracuda restaurant combines a number of ...

Palazzo Preca

Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta
Palazzo Preca is the fulfilment of a dream for Ramona, a bubbly young chef who was literally brought up in the restaurant trade by her father Charles Preca. Together with...

T'Anna Mari Restaurant

Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta
T'Anna Mari restaurant is a family run restaurant by chef patron Salvatore and his team. Hailing from Sicily but already having spent many years in Malta, the kitchen her...

Porto del Sol Restaurant

Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta
Porto del Sol is located in Xemxija, a small seaside town situated between St. Paul's Bay and Mellieha. The restaurant takes full advantage of being just across the road ...

Zeri's Restaurant

Top 5 Fish & Seafood Restaurants in Malta
Zeri's is located in the beautiful settings of the Portomaso Marina, a luxurious development with a yacht marina that radiates the good life.

Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta

Guide Options

Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta
Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Zen Japanese Sushi Bar & Teppanyaki

Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta
The Zen restaurant is located within the wonderful Portomaso residential, commercial and yacht marina complex. Enjoying a great reputation amongst foodies on the island, ...

Zest Restaurant

Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta
Zest Restaurant is where East meets West in both dining and décor. Opened in 2002 as the first Asian fusion restaurant in Malta, Zest remains an award-winning pillar in ...

Blue Elephant Restaurant

Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta
Widely recognised as a top fine dining restaurant in Malta, the Blue Elephant has received award after award since opening its doors at the Hilton Malta. The Thai food is...

Sharma Ethnic Cuisines

Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta
The Sharma Ethnic Cuisines restaurant is located in the modern Portomasso Marina.......

Nan Yuan

Top 5 Ethnic & Asian Restaurants in Malta
Nan Yuan specialises in Cantonese food. This alone makes it a unique and exciting concept for Malta.

Top 5 Night Clubs in Malta

Guide Options

Top 5 Night Clubs in Malta
Top 5 Night Clubs in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Twenty-Two

Top 5 Night Clubs in Malta
Twenty-Two is simply Malta's most exclusive nightclub and lounge bar. Situated at Level 22 of the Portomaso Business Tower, the top floor of Malta's tallest high-rise,&nb...

Club Havana Malta

Top 5 Night Clubs in Malta
Havana Club is the biggest soul, hip-hop and R&B indoor club on the island. Situated in the centre of Paceville's main street surrounded by other pubs, clubs and loun...

Gianpula Village

Top 5 Night Clubs in Malta
Gianpula Village is Malta's only entertainment address during the summer months. The complex is a nightlife village with several top venues where to spend the night.........

Footloose

Top 5 Night Clubs in Malta
Footloose is the place to have fun, jump around, possibly make a fool of yourself, but ultimately create memorable memories of wild and harmless craziness.

Hugo's Passion

Top 5 Night Clubs in Malta
​Hugo’s Passion is situated above Hugo's Lounge right in the heart of Malta’s entertainment capital Paceville. This nightlife destination is a stylish venue both in design and atmosphere. The team behind Hugo’s Passion left no stone unturned to create a nightclub that goes beyond the norm and exceeds expectations through its authenticity and unique style.

Top 5 Bars and Pubs in Malta

Guide Options

Top 5 Bars and Pubs in Malta
Top 5 Bars and Pubs in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

The Thirsty Barber

Top 5 Bars and Pubs in Malta
Welcome to The Thirsty Barber! The first 1920's prohibition style bar in Malta! ..................

Dubliner Irish Pub

Top 5 Bars and Pubs in Malta
The Dubliner is a popular Irish pub with locals, expats and tourists alike. Its location in the picturesque Spinola Bay makes it only a stone throw away from Malta's nigh...

Salisbury Arms Pub

Top 5 Bars and Pubs in Malta
Salisbury Arms is a pub as pubs should be. Situated in the heart of Sliema, it is a family run pub by George, Ashley, Lesley and Nick, where you will find smiles all arou...

Quarterdeck Bar

Top 5 Bars and Pubs in Malta
Hilton Malta is always on the lookout for the next best thing and the Quarterdeck Cocktail & Wine bar might well be it. With its own identity, stylish nautical theme ...

Hugo's Lounge

Top 5 Bars and Pubs in Malta
Hugo’s Lounge may be found nestled in the heart of the hustle and bustle of Pacevilles nightlife. It was the first to introduce the sushi & noodle bar restaurant concept to Malta. Today its concept has expanded to cover a wider Pan-Asian food menu and is a go to place for an "all-in-one" lounge with great music, vibe and trendy crowd.

Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta

Guide Options

Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta
Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

The Limestone Heritage Park and Gardens

Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta
The Limestone Heritage is an award winning attraction and celebrates the Maltese Islands' distinct stone, as well as its intricate history dating back to over 22 million ...

Teatru Manoel

Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta
Teatru Manoel, built in 1732 by Grand Master Antonio Manoel de Vilhena, and designed to provide Honest Entertainment to the Public, has gone through a lot of changes in.....

The Wignacourt Museum

Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta
The Wignacourt Museum is a historical gem situated adjacent to Rabat's Parish Church of St Paul. The original building was commissioned as a baroque residence of the Chap...

Casa Bernard

Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta
Walking down any old Maltese winding street with limestone walls and wooden balconies, there are very few clues of what lies within the often crumbling façades. Importan...

Maltese Summer Folklore Nights

Top 5 Historic & Cultural Attractions in Malta
Culture, folklore and cuisine at its best! Situated within the grounds of the award-winning Limestone Heritage attraction, enjoy delicious local food and traditional ente...

Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo

Guide Options

Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo
Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Dive Systems Diving

Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo
Dive Systems is situated at the water's edge in Sliema along the Eastern coast of Malta. Established in Malta in 1978, Dive Systems is a family run diving business that b...

Divewise

Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo
Divewise has been teaching, training, developing and introducing scuba divers to Malta's wonderful underwater Mediterranean world for the past forty years! It started as ...

OrangeShark Diving Centres

Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo
If you are a certified diver or if  you simply want to  try scuba diving for a day, do not miss the opportunity to experience the warm and clear waters that Mal...

Dive Malta Dive Centre

Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo
The Dive Malta diving centre is ideally located along the St Julian's seafront in Spinola Bay. This is within the vicinity of where it is all happening... hotels, restaur...

St. Andrew's Divers Cove

Top 5 Diving Centres in Malta & Gozo
St. Andrew’s Dive Cove has been successfully showcasing Gozo’s underwater beauty for over twenty years. Repeat custom from both a loyal local and foreign client base ...

Top 5 Tours in Malta & Gozo

Guide Options

Top 5 Tours in Malta & Gozo
Top 5 Tours in Malta & Gozo

This guide has been created by a Malta Local Expert.

By: Local Expert · 5 items

Gozo Pride Jeep and Quad Tours

Top 5 Tours in Malta & Gozo
Gozo Pride Tours offer you an original and fun way to explore the charming island of Gozo, Malta's rural little sister. These unique expeditions are done by Jeep or Quad ...

Hornblower Cruises

Top 5 Tours in Malta & Gozo
Hornblower Cruises is a great way to discover the natural beauty of Comino and Gozo whilst enjoying the facilities of this spacious 33 metre vessel.

Malta Fun Trains

Top 5 Tours in Malta & Gozo
Malta Fun Trains operates trackless train tours in two of Malta's most popular, yet very different, towns... the historical village Rabat and the seaside resort Bugibba. ...

Excursions in Malta

Top 5 Tours in Malta & Gozo
With 25 years of experience, the team behind excursionsinmalta.com are well place to offer its clients the best value and most interesting tours in Malta and Gozo. The to...

Mdina Glass

Top 5 Tours in Malta & Gozo
Mdina Glass are pioneer glass makers in Malta with over 40 years of continuous innovation and a beautiful range of products. The dreamlike and handcrafted designs have in...

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share Your Own 'Mini Guide to Malta'

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations

Quick Pay

Pay By Card


 Store Card Details for Quick Pay