Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Malta Book Festival 2019

the country's foremost annual book celebration

Wed Nov 6th 2019 to Sun Nov 10th 2019
Malta, MCC, Valletta City

Event Details

The National Book Council (NBC) is pleased to announce the 2019 Malta Book Festival, the country's foremost annual book celebration, which will be taking place at the Mediterranean Conference Centre, Valletta, starting from Wednesday 6 November up to Sunday 10 November.

The full programme of events and activities will be published in the second week of September and will be delivered in printed format to all households in Malta and Gozo.

As in previous editions, the Festival will open with a conference, which will this year relate to the genres of sci-fi and fantasy, and will be led by a number of local and overseas authors. Among them is Loranne Vella, the Brussels based author of 'Rokit' (Merlin Publishers) and winner of the 2018 National Book Prize. The foreign authors attending the conference are Malta-born Jon Courtenay Grimwood, Kali Wallace and Dave Rudden.

In the coming weeks the NBC will also be announcing the name of a renowned international author as this year’s special guest.

Students visiting on weekday mornings will be treated to a special programme of cultural and fun activities that is being prepared for them. Among them, performances by a group of professional actors led by Antonella Axisa, who will adapt last year’s Terramaxka Prize winning works for the stage. The popular comedy duo Danusan will be once again staging performances inspired by the works which will have just been awarded the 2019 Terramaxka Prize. Tickets will be made on sale on the MCC website on the first week of September.

The NBC reminds all those exhibitors who haven't yet sent their application to do so at https://ktieb.org.mt/national-book-festival/ by 9 August.

Follow this space for more updates!
_________________________________________________________________

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (KNK) bi pjaċir iħabbar il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2019, l-akbar ċelebrazzjoni tal-ktieb fil-kalendarju kulturali Malti, li se tittella' mill-Erbgħa 6 ta’ Novembru sal-Ħadd 10 ta’ Novembru.

Il-programm sħiħ se jiġi ppubblikat fit-tieni ġimgħa ta’ Settembru u aktar tard jitqassam f’forma stampata fid-djar kollha f’Malta u Għawdex.

Bħal f'edizzjonijiet preċedenti, il-Festival se jiftaħ b’konferenza, li din is-sena se tkun imsejsa fuq il-ġeneru letterarju tal-fantaxjenza, u se tkun immexxija minn numru ta’ awturi barranin u lokali. Fosthom, Loranne Vella, il-kittieba bbażata fi Brussell li rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018 bir-rumanz 'Rokit' (Merlin Publishers), u l-awturi barranin Dave Rudden, Kali Wallace, u l-kittieb imwieled Malta Jon Courtenay Grimwood.

Aktar il-quddiem il-KNK se jkun qed iħabbar ukoll l-awtur mistieden speċjali ta’ dis-sena.

Programm speċjali ta’ attivitajiet kulturali u divertenti qed jitħejja għall-istudenti li jżuru matul il-ġimgħa filgħodu. Fosthom drammi mtellgħin minn grupp ta’ atturi mmexxija minn Antonella Axisa, li se jkunu qed jaddattaw il-kotba rebbieħa tal-Premju Terramaxka 2018. Id-duo popolari Danusan se jerġgħu jipparteċipaw b’xows ġodda ispirati mill-kotba li jkunu għadhom kif rebħu l-Premju Terramaxka 2019. Il-biljetti se jkunu disponibbli għall-bejgħ fuq is-sit tal-MCC fl-ewwel ġimgħa ta’ Settembru.

Il-KNK ifakkar lill-dawk l-esebituri li għadhom ma bagħtux l-applikazzjoni tagħhom biex jagħmlu dan sad-9 t'Awwissu billi jżuru s-sit https://ktieb.org.mt/mt/festival-nazzjonali-tal-ktieb/

Segwu din il-paġna għal aktar aġġornamenti!

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations