Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Mela Hawn Xi Manikomju?

Malta

Fri Mar 4th 2016 to Sun Mar 13th 2016
Malta, St James Cavalier
VISIT WEBSITE

Event Details

Id-dramm ġdid ta’ Alfred Buttigieg Mela Hawn xi Manikomju? isegwi l-manjieri u l-umoriżmi ta’ erbat ixjuħ li jgħixu f’kamra ġewwa l-isptar ta’ rijabilitazzjoni, Karen Grech. Iżda la taħsbux li dawn huma xi qaddisin li jgħaddu l-jum kollu jżebbġu f’xi kuruna jew jitolbu. Lina, l-aktar waħda fuq tagħha, hija aggressiva ma’ kull min jersaq lejha, toffendi lil kulħadd u tisħet il-mument li ma tistax timxi. Tkun ħelwa biss meta jaqblilha, speċjalment mal-infermier biex joħroġha tpejjep xi sigarett kultant żmien. Gerit, pazjenta oħra, hija eżiġenti, u tagħmel ħafna talbiet assurdi, filwaqt li għadejja tredden l-ilmenti tagħha kontra l-infermiera, l-isptar u, ma jistax jonqos, kontra l-istat. Mena, abbandunata minn familtha, issofri mid-dimenzja u tgħaddi l-jum tippakja u terġa’ toħroġ ħwejjiġha bil-ħsieb li se jiġi binha għaliha biex jeħodha d-dar. Mill-banda l-oħra, Ġużeppa tipprova tiffaċċja r-realtà qabel tmut billi tagħmel stqarrija ma’ binha – stqarrija li tħallih konfuż u rrabjat. F’nofs dan kollu, l-infermiera jippruvaw ilaħħqu ma’ dawn l-erba’ pazjenti mill-aħjar li jistgħu. U dan kollu f’jum wieħed, mimli xogħol. Dati u ħinijiet: Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Is-Sibt 5 ta’ Marzu 2016, 8.00PM I-Ħadd 6 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Is-Sibt 12 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Post: Teatru (Kavallier ta’ San Ġakbu) Cert: 18+ Lingwa: Malti

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations