Mela Hawn Xi Manikomju?

Malta

Fri Mar 4th 2016 to Sun Mar 13th 2016
Malta, St James Cavalier
VISIT WEBSITE

Event Details

Id-dramm ġdid ta’ Alfred Buttigieg Mela Hawn xi Manikomju? isegwi l-manjieri u l-umoriżmi ta’ erbat ixjuħ li jgħixu f’kamra ġewwa l-isptar ta’ rijabilitazzjoni, Karen Grech. Iżda la taħsbux li dawn huma xi qaddisin li jgħaddu l-jum kollu jżebbġu f’xi kuruna jew jitolbu. Lina, l-aktar waħda fuq tagħha, hija aggressiva ma’ kull min jersaq lejha, toffendi lil kulħadd u tisħet il-mument li ma tistax timxi. Tkun ħelwa biss meta jaqblilha, speċjalment mal-infermier biex joħroġha tpejjep xi sigarett kultant żmien. Gerit, pazjenta oħra, hija eżiġenti, u tagħmel ħafna talbiet assurdi, filwaqt li għadejja tredden l-ilmenti tagħha kontra l-infermiera, l-isptar u, ma jistax jonqos, kontra l-istat. Mena, abbandunata minn familtha, issofri mid-dimenzja u tgħaddi l-jum tippakja u terġa’ toħroġ ħwejjiġha bil-ħsieb li se jiġi binha għaliha biex jeħodha d-dar. Mill-banda l-oħra, ? użeppa tipprova tiffaċċja r-realt? qabel tmut billi tagħmel stqarrija ma’ binha – stqarrija li tħallih konfuż u rrabjat. F’nofs dan kollu, l-infermiera jippruvaw ilaħħqu ma’ dawn l-erba’ pazjenti mill-aħjar li jistgħu. U dan kollu f’jum wieħed, mimli xogħol. Dati u ħinijiet: Il-? imgħa 4 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Is-Sibt 5 ta’ Marzu 2016, 8.00PM I-Ħadd 6 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Il-? imgħa 11 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Is-Sibt 12 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2016, 8.00PM Post: Teatru (Kavallier ta’ San ? akbu) Cert: 18+ Lingwa: Malti

View Larger Map

Directions