Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Mister Scrooge

Teatru Metanoia | Luqa

Tue Dec 12th 2017 to Wed Dec 13th 2017 at 19:30 until 21:30
Malta
BOOK NOW

Event Details

Il-Musical 'MISTER SCROOGE' huwa msejjes fuq ir-rumanz ta' Charles Dickens 'A Christmas Carol'. Storja li għadha tgħodd għal-lum ukoll, fejn tispikka d-differenza kbira bejn min hu sinjur u min hu fqir.

MISTER SCROOGE, huwa raġel xħiħ li xogħlu kien li jsellef il-flus. Kien bniedem bla skrupli, moħħu biss biex jisloħ lill-proxxmu. Ħniena ma' ħadd. Filwaqt li żmien il-Milied kien iġib sens ta' karita ma' min hu fil-bżonn, għalih il-Milied ma kien jiswa xejn, u agħar minn hekk kien iqis il-Milied bħala ġurnata li fiha l-impjegat tiegħu Bob Cratchet seta' jieħu ġurnata ta' mistrieħ u jitħallas tagħha minn fuq dahru.

F'lejlet il-Milied jidhirlu l-ispirtu ta' Jacob Marley, l-eks sieħeb tiegħu fin-negozju, li kien miet seba' snin qabel. Wissieh li se jidhrulu tliet spirti oħra sabiex juruh il-ħajja li kien qiegħed jgħix, u li bl-attitudni tiegħu kien qiegħed iġib ħafna miżerja fuq l-oħrajn. Ma' kull spirtu MISTER SCROOGE jara l-passat, il-preżent, u x'kien se jkun il-futur tiegħu.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations