Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Poeżija mill-Ħamrija - Ejja u Aqra

Qrendi, Malta

Thu May 18th 2017 at 20:00 until 23:00
Malta, Qrendi

Event Details

poeżija mill-ħamrija
serata dwar il-patata u l-poeżija.

Nhar it-18 ta' Mejju fit-8pm se nkunu qed naqraw poeżiji dwar il-patata. Minn Neruda għal Plath, il-poeżiji dwar il-patata (u l-art u l-ħamrija) mhumiex xi ħaġa ġdida. Diversi poeti kitbu dwar dan l-ikel bażiku jew tal-inqas, semmewh fil-kitba tagħhom. Permezz tal-proġett Poetry in Potato Bags poeti minn Leeuwarden u Malti - li t-tnejn se jkunu bliet kulturali Ewropej fl-2018 - qed jiktbu poeżiji dwar il-patata. U intom?

Ingħaqdu ma’ Gioele Galea, Emmanuel Attard-Cassar, Claudia Gauci, Adrian Grima, Simone Inguanez, Omar Seguna, Achille Mizzi, Josef Borg, Dorianne Bonello, Kit Azzopardi, Beverly Agius, Therese Pace, Gorg Peresso, Clifton Azzopardi, Priscilla Cassar, John Aquilina, Mario Cardona, Rita Saliba, Walid Nabhan u Jesmond Sharples għal serata ta’ qari, ikel u xorb ġewwa ċ-Ċentru Pastorali tal-Qrendi. M’għandniex xi ngħidu, il-Qrendi magħruf għall-għelieqi tal-patata li llum saru kultura. Dakinhar ikun hawn ukoll Froukje De Jong minn Leeuwarden, il-moħħ wara l-proġett.

Ejjew u aqraw l-istil li tridu, spirtu pront u mhux, u bil-lingwa li tridu … ġaladarba s-suġġett ikun, il-patata! Id-dħul u l-parteċipazzjoni huma bla ħlas.

Poetry in Potato Bags huwa proġett ta' Valletta 2018 - European Capital of Culture kkordinat minn Inizjamed. Ħajr lil Best Print u Tal-Kultura għall-għajnuna tagħhom.

Disinn: Julinu

---

On the 18th of May, 8pm, we will be reading poems about potatoes. From Neruda to Plath, this subject is not new in poetry. Numerous poets have referred to potatoes (and the earth and soil) in their literature. Through Poetry in Potato Bags poets from Leeuwarden and Malta - which in 2018 both will be the capitals of culture in Europe - are writing poetry about potatoes. How about you?

Join Gioele Galea, Emmanuel Attard-Cassar, Claudia Gauci, Adrian Grima, Simone Inguanez, Omar Seguna, Achille Mizzi, Josef Borg, Dorianne Bonello, Kit Azzopardi, Beverly Agius, Therese Pace, Gorg Peresso, Clifton Azzopardi, Priscilla Cassar, John Aquilina, Mario Cardona, Rita Saliba, Walid Nabhan and Jesmond Sharples at the Pastoral Centre in Qrendi for a poetry evening, food and drink. It goes without saying that nowadays Qrendi is known for its potato fields. The project coordinator, Froukje De Jong from Leeuwarden, will be present for the evening as well.

You are invited to read your poetry about potatoes in any language and style … Entry and participation are free.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations