Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Qaħba Jien?

Spazju Kreattiv

Fri Nov 3rd 2017 to Sun Nov 5th 2017 at 20:00 until 21:00
Malta, Spazju Kreattiv, St James Cavalier, Castille Place, Valletta
BOOK NOW

Event Details

Dati u Ħinijiet:
Il-Ġimgħa 3 Novembru 2017, 8:00 PM
Is-Sibt 4 Novembru 2017, 8:00 PM
Il-Ħadd 5 Novembru 2017, 7:30 PM
Post: Teatru (Kavallier ta’ San Ġakbu)

Prezz: €15 fit-teatru ewlieni; €12 fil-galleriji ta’ fuq tat-teatru

Ingħaqad magħna f’din il-produzzjoni teatrali fejn persuna, li għax in-natura żejnitha b’kollox, l-ilsna jtaqtqu bl-addoċċ fuqha. L-irġiel jilgħabuha tal-machos, kollha jivvintaw x’irnexxielhom jagħmlu magħha, imqar jekk hi lanqas biss tafhom. Min-naħa l-oħra n-nisa jgħiru għaliha għax jarawha li aktar tiġbed attenzjoni minnhom.

Hija storja li bdiet fis-snin tmenin… familja li minħabba ċ-ċirkostranzi, tinbidel il-ħajja tal-membri tagħha ta’ taħt fuq. Il-missier jimrad u jinbaram mid-dinja. L-omm toħroġ taħdem, u tiġi fi lsien in-nies meta jakkużawha li qiegħda tmur ma’ min impjegaha. L-għajdut jgħaddi għand il-bint, jibdew isejħulha qaħba. Il-kelma timxi u n-nies jidraw isejħulha hekk; anki xi qraba, biex ikunu bħal kulħadd. L-unika tama kien ġuvni li ltaqgħet miegħu u jibdew joħorġu flimkien. Jidher ikun kollox sew, sakemm…

Tibda tikkunsidra għandhiex tkompli tgħix jew le. Id-dubji jibqgħu hemm, dubji influwenzati minn dak li jgħidu n-nies. Taghmel minn kollox biex tkisser l-isterjotipi. Turi kif ma tista’ tiġġudika lil ħadd jekk ma tkunx tolleranti u mxejt il-mogħdija tal-ħajja fiż-żarbun tagħha, anki kontra t-tentazzjoni li teħles darba għal dejjem… Imma fil-fatt min hi l-qaħba? Hi l-qaħba jew is-soċjetà tagħna?

ATTRIĊI: Sarah Camilleri
DIREZZJONI: Mario Micallef
KITBA U PRODUZZJONI: Joe Julian Farrugia

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations