RADAM

Għargħur, Malta

Sun Apr 9th 2017 at 16:30 until 21:30
Malta, Għargħur

Event Details

L-attivita` annwali fejn Hal Gharghur jigi trasformat fi spazju teatrali qed toqrob

2017 :: it-tema maghzula :: RADAM

Inghaqad maghna hawn sabiex matul dawn il-gimghat inwasslulek izjed informazzjoni dwar din il-produzzjoni differenti

View Larger Map

Directions