Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Rinoċeronti ta’ Eugene Ionesco

an absurdist piece of theatre

Thu Sep 12th 2019 to Sun Sep 15th 2019
Malta, Esplora, Malta, Kalkara

Event Details

MT - Hemm xi ħaġa stramba għaddejja f’belt fejn qatt ma jiġri xejn stramb. F’din il-belt, belt normali ħafna mimlija nies li għandhom ħajja ordinarja ħafna, it-tip ta’ ħajja fejn kull jum ikun dejjem l-istess, daqt se jiġri xi ħaġa assurda. Iżda x’jiġri meta dawn in-nies, dawn l-istess nies normali li inti ħsibt li tafhom tajjeb ħafna, jibdew jinbidlu? Tinbidel int ukoll?

Bħala parti mill-Proġett Klassiċi, Teatru Malta se jkun qed jippreżenta waħda mill-kapolavuri ta’ Ionesco li tifforma parti miċ-ċiklu ta’ Berenger. Rinoċeronti hija biċċa xogħol ta’ teatru assurd li tindirizza l-konformiżmu, l-isteriżmu tal-massa u l-aljenazzjoni, fost suġġetti oħra. Rinoċeronti ġie tradott u se jittella’ bil-Malti f’din l-adattazzjoni ġdida tal-kummiedja sewda klassika ta’ Ionesco. Rinoċeronti se jiġi ppubblikat ma’ klassiċi oħrajn ta’ Ionesco li ġew tradotti għall-Malti.

_________________________________________________

EN - Something strange is going on, in a town where nothing strange ever does. In this town, a very normal town, full of people who lead very ordinary, cereal box family sort of lives, something’s about to happen, something absurd. But what happens when those people, those very same normal people you thought you know so well, begin to change? Do you change too?

As part of our Proġett Klassiċi, Teatru Malta will be presenting one of Ionesco’s masterpieces and part of his Berenger cycle. Rinoċeronti is an absurdist piece of theatre dealing with conformism, mass hysteria and alienation amongst other motifs. Rinoċeronti is translated and performed in Maltese in this new adaptation of Ionesco’s classical black comedy. Rinoċeronti will be published with other Ionesco classics that have been translated to Maltese.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations