Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Tama

Malta

Sat Mar 19th 2016 to Sun Mar 20th 2016
Malta, Sede Azzjoni Kattolika, 72, Triq il-Vitorja
VISIT WEBSITE

Event Details

Meta ltaqa' ma Ġesù, ġo qalb Pietru nisġet TAMA illi Hu satà jtih ħajja ġdida permezz tal-imħabba u l-maħfra. Meta Ġuda samà b'Ġesù, ġewwa fih nisġet TAMA illi Hu satà jkun dak illi jagħti ħajja ġdida lill-poplu, bil-ħelsien mill-ħakma tal-Imperu Ruman. Ilkoll kemm huma kellhom TAMA fih, iżda ħsibijiethom ma kienx l-istess. 'TAMA', dramm għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa, imtella' minn Senglea Drama Group, nhar is-Sibt 19 u l-Ħadd 20 ta' Marzu 2016, ġewwa s-Sede Azzjoni Kattolika, l-Isla. Għal bookings u informazzjoni, għamlu kuntatt ma Senglea Drama Group fuq 79449812 jew 99208015 jew b'email fuq info@sengleadramagroup.com Kitba: Adrian Falzon Direzzjoni: Adrian Falzon u Andrew Grech

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations