Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Teatru Triptiku

Various Locations in Valletta

Sat Jan 20th 2018 at 19:00 until 22:00
Malta

Event Details

Teatru Triptiku, directed and produced by Jacob Piccinino, is a series of short artistic interventions around the streets of Valletta. These will tie in very closely with the Valletta 2018 narrative for the year, and therefore act as a prelude to the Cultural Programme that would kick off on the same day.

1. Festa
A few villagers represent competing bands within the cultural fabric of every village with its own band clubs. A brawl takes place during the morning march of the festa – as they face one another from opposite balconies in Republic Street, opponents decide to go head-to-head over who can throw the biggest spectacle and who can sing the best rhymes to ‘San Santu’.

2. Tombla
At Pjazza Reġina, Tombla will literally magnify the main objects comprising this game (i.e. the counters, tickets etc.) and create a comic choreography played by a group of buffoons. The game that ensues will gradually transform into a physical race of who will obtain the final sequence of numbers, between the four buffoons, inviting the public to engage in a reflection on gambling, competitiveness and its baroqueness.

3. Baħħar
Placed at Mattia Preti Square, this performance will attempt to create a mythos that is inspired by what we already know (e.g. the eyes of Osiris on the Maltese Luzzu etc.) and transpose it onto a more contemporary backdrop. In this case, the walls of the bastions, the walls adjacent to the sea and the walls of Maori will provide the perfect scenery for this spectacle to unfold. The target is to transform this space into an interactive, atmospheric site – one which the audience will be right in the middle of.
______________________________________________________

Teatru Triptiku, b’direzzjoni u produzzjoni ta’ Jacob Piccinino, huwa serje ta’ interventi artistiċi qosra madwar it-toroq tal-Belt Valletta. Dawn se jkunu marbuta mill-qrib man-narrattiva ta’ Valletta 2018 għas-sena, u b’hekk iservu ta’ introduzzjoni għall-Programm Kulturali li se jkollu l-bidu tiegħu fl-istess ġurnata.

1. Festa
Xi raħħala jirrappreżentaw baned opposti fi ħdan in-nisġa kulturali ta’ kull raħal bil-każini tal-banda tiegħu. Tinqala’ ġlieda matul il-marċ ta’ filgħodu tal-festa – hekk kif jiffaċċjaw lil xulxin minn gallariji faċċata ta’ xulxin fi Triq ir-Repubblika, l-avversarji jiddeċiedu li jikkompetu dwar min jista’ jagħti l-ikbar spettaklu u min jista’ jkanta l-aqwa rimi ma’ ‘San Santu’.

2. Tombla
Fi Pjazza Reġina, it-Tombla litteralment se tkabbar l-oġġetti prinċipali marbuta ma’ din il-logħba (jiġifieri l-bankijiet, il-biljetti, eċċ) u toħloq koreografija komika minn grupp ta’ buffi. Il-logħba li tirriżulta se tittrasforma f’tellieqa fiżika ta’ min se jikseb l-aħħar sekwenza ta’ numri, bejn l-erba’ buffi, u b’hekk tistieden lill-pubbliku jinvolvi ruħu f’riflessjoni dwar il-logħob tal-azzard, il-kompetittività u l-element barokk tiegħu.

3. Baħħar
Fi Pjazza Mattia Preti, din ir-rappreżentazzjoni se tipprova toħloq mitoloġija ispirata minn dak li diġà nafu (pereżempju l-għajnejn ta’ Osiride fuq il-Luzzu Malti eċċ) u jittrasponuha fi sfond aktar kontemporanju. F’dan il-każ, il-ħitan tas-swar, il-ħitan maġenb il-baħar u l-ħitan tal-Maori se jipprovdu x-xenarju perfett għal dan l-ispettaklu. L-iskop huwa li dan l-ispazju jiġi trasformat f’sit interattiv u atmosferiku – wieħed li se jkollu l-udjenza fiċ-ċentru tiegħu.

All taking place on the 20th January 2018 / Kollox se jigri fl-20 ta' Jannar:

10:30 - City Gate to Law Courts // Bieb il-Belt sal-Qrati
11:30 - Republic Square, in front of Bibliotheca // Pjazza Repubblika, quddiem il-Bibiljoteka
13:30 - Valletta-Sliema Ferries Area and Mattia Preti Square // Fiz-zona tal-laneċ tal-Belt u ta' Sliema u Pjazza Mattia Preti.

Find out more here / Skopru iżjed hawn ---> http://valletta2018.org/events/opening-week-music-theatre/

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations