Toi Toi Plays: PIKuŻi

Malta

Sun Apr 24th 2016
Malta, Manoel Theatre, Valletta
VISIT WEBSITE

Event Details

Toi Toi Plays: PIKuŻi Producer: Teatru Manoel Recommended Age: Strictly 6+ Venue: Studio Theatre Price: Child €5 Adult €7 SCHEDULE Sunday, 21 February 2016, 11am & 12.15pm Sunday, 24 April 2016,11am & 12.15pm Sunday, 15 May 2016, 11am & 12.15pm DESCRIPTION Min huma Pik u Żi? Pik u Żi huma zewġt ibniet t’għaxar snin li jgħixu Malta fl-2015. Ilhom ħbieb tal-qalb minn mindu kienu zgħar, dejjem marru l-istess skola u jqattgħu ħafna ħin għand xulxin. Kif jimplika l-isem, dawn huma zewġ karattri li dejjem lesti għal xi avventura u mhux l-ewwel darba li jisfidaw l-opinjoni tal-kbar. Dan ma jagħmluhx b’malizzja iżda għax huma tfal intelligenti li ma jibilgħux kollox. Kif intlaqgħu PikuŻi? Kemm it-tfal u anke il-kbar ħabbewhom lil PikuŻi. Il-feedback li qlajna kien wieħed pożittiv u spiss irċivejna kummenti fuq il-fatt li dawn ir-reċti kienu ibbilanċjati tajjeb ħafna. Dan jidher fil-fatt li kienu kemm edukattivi imma fl-istess ħin interessanti u fil-fatt li trattaw suġġetti sensittivi imma fl-istess ħin l-omoriżmu ma naqasx. Wara l-performances it-tfal spiss kienu jiġu jieħdu ritratti magħna, ikellmuna, isaqsuna fuq xi ħaġa li intrigathom waqt ir-reċta u jgħidulna kemm huma eċitati għal avventuri oħra ta’ PikuŻi. Dan kollu qanqal lil udjenza tagħna biex tħeġġiġna inkomplu dawn ir-reċti matul l-istaġun li jmiss! ................................................................................................................................................................................ "PikuŻi fuq sieq waħda" Il-Ħadd 21 ta' Frar 2016 11am u 12.15pm (eta 6+) Żi...Fejna Żi? Fuq l-aħbarijiet tat-tmienja iħabbru li tifla t’għaxar snin bl-isem ta’ Żi ilha nieqsa għal numru ta’ siegħat. Il-qraba u l-ħbieb tagħha jinsabu inkwetati ferm u qed isaqsu lil kull min għandu xi informazzjoni biex jgħarraf lill-awtoritajiet malajr kemm jista' jkun. Madanakollu l-unika persuna li tista’ ssolvi dal-misteru lanqas biss tista’ toħroġ mid-dar. Hekk hu! Pik qalgħet kastig talli ħarbet ma’ Żi. Imma stenna daqsxejn, allura kif Pik waslet lura u Żi għadha mitlufa? Ejja nisperaw biss li ma ltaqgħet ma' ħadd li seta' tellfilha t-triq... "Ferħa bla temma għal PikuŻi" Il-Ħadd 24 t'April 2016 11am u 12.15pm (eta 6+) Pik wasal għeluq snina u erħila tiprepara għal festin! Ftehemet ma Żi biex imorru jixtru l-bżiezaq, karti tal-kulur, inviti u ħafna iżjed affarijiet. Huma u jippreparaw dan kollu Żi il-ħin kollu tara kif se tieħu min ras Pik x’tixtieq għal għeluq sninha. Fl-aħħar jasal jum il-festin u Żi tkun xtrat lil Pik kanarin. Għalkemm Pik tkun se ttir bil-ferħ għax fl-aħħar għandha pet li tant ilha tixtieq b’qalbha kollha, il-pap? ta’ Pik, pront iwiddiba illi mhux se jkun possibbli li żżommu. Pik tasal biex tobdi imma se jkun proċess diffiċċli ħafna għaliha għax wara ftit minuti mal-? org il-kanarin tkun diġa qed tqisu b’ħuha iż-żgħir! "X’se jsir minnhom PikuŻi?" Il-Ħadd 15 ta' Mejju 2016 11am u 12.15pm (eta 6+) Pikuzi waslu f'punt fejn id-deċiżjonijiet li jagħmlu issa se jaffettwaw dak li se jsir mill-futur tagħhom. L-aħħar reċta ta' din is-sena se tieħu l-udjenza fuq vjaġġ flimkien maż-żewġ karattri li se jimponi fuqhom ħafna mistoqsijiet li mhux se jkunu daqstant facli biex jaslu ghat-twegibiet. ................................................................................................................................................................................ Reċti li għaddew: PikuŻi: Kapitlu ? did – Ottubru (7+) Għaddiet sena u Pik u Żi waslu biex jerġħu jibdew skola. B'eċitament kbir (u b'kemmxejn rezistenza biex iqumu kmieni) jaslu l-iskola, imma xi ħaġa li tħabbar Madame Tussot ma tantx iddoqq għal widnejhom. PikuŻi se jkollhom iqattghu ħafna ħin mill-ġurnata bogħod minn xulxin u jagħmlu ħbieb ġodda. Se jkollhom jitgħallmu ikunu iżjed indipendenti u ma jibqgħuxdejjem ikkakmati flimkien! Qabel jitgħallmu dan kollu imma se jagħmlu erbgħa bawxati. Kif se jinbidlu l-istejjer ta' dawn iż-żewġt ibniet? PikuŻi isiefru Safra – Diċembru (7+) Iż-żewg imqarbin tassew ħerqana għat-titjira li għandhom preparata għal matul il-vaganzi tal-Milied. Għal kuntrarju ta' Pik, li siefret bosta drabi, Żi m'għandiex idea ta' x'suppost tippakja, ta' x'inhi l-proċedura fl-ajruport jew x'għandhom jagħmlu bil-biljetti u l-passaport. Din id-darba se nsegwu lil PikuŻi huma u sejrin għad-destinazzjoni tagħhom u l-esperjenza tagħhom meta jaslu fid-destinazzjoni. Tgħidx kemm se jaraw affarijiet interessanti u kemm se jduqu xorti għall-ewwel darba! Waqt dawn l-iskoperti kollha PikuŻi jiskopru ukoll x’inhi kultura u l-importanza tagħha.

View Larger Map

Directions