Wirja Artistika bit-Tema tal-? imgħa Mqaddsa

Zejtun Band Club

Wed Apr 12th 2017 to Fri Apr 14th 2017 at 20:00 until 11:30
Malta, 21,Gregerio Bonici Square, Iz-Zejtun

Event Details

Il-Wirja Artistika bit-tema tal-? imgħa Mqaddsa hija wirja komposta minn xogħol varjat ta' artiġġjanat Malti relatat proprju mal-? imgħa l-Kbira.

Diversi dilettanti tal-? imgħa Mqaddsa li jipposedu materjal bħal pittura, fotografija, statwi u artiġġjanat ieħor jesebixxu dan il-materjal tant għal qalbom f'din il-wirja sabiex ix-xogħol jiġi apprezat mill-pubbliku li jżur iż-Żejtun u l-Każin tal-Banda Żejtun fil-jiem tal-festi tal-? imgħa l-Kbira u l-Għid.

Mas-snin din il-wirja dejjem baqgħet tikber u tisaħħaħ bil-materjal ta' livell għoli li jkun esebit fiha, apparti ix-xogħol ta' persuni dilettanti fil-wirja jiġi esebit ukoll materjal propjeta tal-Għaqda Banda Żejtun li jiġi ffinanzjat permezz ta' ġbir ta' fondi apposta li jsir matul is-sena kollha.

View Larger Map

Directions