Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Wirja Artistika bit-Tema tal-Ġimgħa Mqaddsa

Zejtun Band Club

Wed Apr 12th 2017 to Fri Apr 14th 2017 at 20:00 until 11:30
Malta, 21,Gregerio Bonici Square, Iz-Zejtun

Event Details

Il-Wirja Artistika bit-tema tal-Ġimgħa Mqaddsa hija wirja komposta minn xogħol varjat ta' artiġġjanat Malti relatat proprju mal-Ġimgħa l-Kbira.

Diversi dilettanti tal-Ġimgħa Mqaddsa li jipposedu materjal bħal pittura, fotografija, statwi u artiġġjanat ieħor jesebixxu dan il-materjal tant għal qalbom f'din il-wirja sabiex ix-xogħol jiġi apprezat mill-pubbliku li jżur iż-Żejtun u l-Każin tal-Banda Żejtun fil-jiem tal-festi tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid.

Mas-snin din il-wirja dejjem baqgħet tikber u tisaħħaħ bil-materjal ta' livell għoli li jkun esebit fiha, apparti ix-xogħol ta' persuni dilettanti fil-wirja jiġi esebit ukoll materjal propjeta tal-Għaqda Banda Żejtun li jiġi ffinanzjat permezz ta' ġbir ta' fondi apposta li jsir matul is-sena kollha.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations