Hekuba

Teatru Manoel

Fri Nov 25th 2016 to Sun Nov 27th 2016 at 20:00 until 19:00
Malta, 115, Old Theatre Street, Valletta
BOOK NOW

Event Details

L-Atturi:
Karmen Azzopardi,
Mario Micallef,
Michael Tabone,
Anthony Ellul,
Lee-N Abela,
Alan Fenech,
Andre Mangion

Kor:
Marceline Galea, Kim Dalli, Michelle Zerafa, Daniela Carabott Pawley, Shelby Aquilina, Amanda Cachia,
Veronica Mizzi, Claire Buhagiar, Maronia Mallia.

Traduzzjoni: Alfred Palma
Direzzjoni: Josette Ciappara

Dawma: 90 minuti

Hekuba hija waħda mit-traġedji kbar Griegi, miktuba minn Ewripide għall-ħabta tas-sena 424 Q.K., u sseħħ wara l-Gwerra ta’ Trojja, iżda qabel ma l-Griegi jkunu telqu mill-Belt. Il-figura ċentrali hija Hekuba, il-mara tar-Re Prijamu, darba Reġina tal-Belt mirbuħa. Il-qofol tal-ġrajja huma n-niket bla qies ta’ Hekuba għall-mewt ta’ bintha Polissena u l-vendetta tagħha mir-Re Polimestor, wara li dan ikun qatel bi tradiment lil binha Polidoru u seraqlu r-rigali li kien ħa miegħu.

Id-dramm jiftaħ bil-fantażma taż-żagħżugħ Polidoru, li jtarraf kif wara li Trojja tkun tilfet il-gwerra, huwa kien intbagħat għand ir-Re Polimestor biex dan jieħu ħsiebu; iżda Polimestor jittradih, joqtlu, u jisirqu ...Għaliex? X’kien l-akbar skop ta’ Polimestor biex jeħles miż-żagħżuħ?

Immorru fi Thrace, fejn Hekuba, issa lsira tal-Griegi tinsab iġġarrab in-niket kbir tat-telfa tat-tron tagħha u ta’ pajjiżha. Il-Kor ibassrilha l-mewt ta’ bintha Polissena. U Hekuba titbikkem. Għaliex kienet se tmut, jew tinqatel, Polissena, u x’tagħmel Hekuba iddisprata biex issalva l-ħajja ta’ bintha?

Għall-għana funerju tal-Kor, il-katavru ta’ Polidoru jiddaħħal fix-xena, wara li jkun inġarr mill-mewġ għalfuq ix-xatt. Meta Hekuba tiskopri li binha wkoll kien safa’ maqtul, iżżid tiddispra u taħlef vendetta. Hija titlob lil Agamennone, Re ta’ Micenea, biex jgħinha tivvendika ruħha għall-mewt taż-żewġ uliedha. Cassandra, bint oħra ta’ Hekuba, tkun il-konkubina ta’ Agamennone; għalhekk dan isib ruħu bejn ħaltejn jekk jgħinx lill-omm jew le. X’jagħmel? Jgħinha lil Hekuba biex tikseb vendetta, meta kien jaf tajjeb li ma kienx jaqbillu jxellef difru mal-Griegi?

Polimestor jaħbi minn Hekuba dak li kien għamel lil binha. Iżda hi tkun taf tajjeb x’għamel, għad li ma turihx li kienet taf; u issa tkun lesta biex titħallas minnu. X’tagħmel Hekuba, biex tħajjar lil Polimsestor u liż-żewġ uliedu subien biex jaqgħu fin-nassa tagħha? Xi skuża ġġiblu biex hu u ż-żweġ uliedu subien jidħlu fil-kamp tagħha? U kif jispiċċaw Polimestor u wliedu? X’jagħmel ir-Re Agamennone meta jara l-istraġi li tkun wettqet Hekuba. Għaliex Agamennone jagħti raġun li Hekuba għal dak li tkun għamlet, u xi jbassar Polimestor, irrabjat u sfigurat, għal Hekuba u għal Agamennone?

View Larger Map

Directions