Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Il-Qarċilla: L-Għarusa Karfusa

Valletta, Ħamrun, Victoria, Nadur, & Għaxaq

Sat Feb 10th 2018 to Mon Feb 12th 2018 at 15:00 until 18:00
Malta

Event Details

ĠEJJA L-QARĊILLA! ĠEJJA L-GĦARUSA KARFUSA!

Ħinijiet:

Valletta (Pjazza San Ġwann): 10 ta' Frar fil-17:00, 18:00, 19:00
Ħamrun (Quddiem Broad Street): 11 ta' Frar fid-09.30
Victora (Pjazza Indipendenza) : 11t ta' Frar fit-15.30 u is-18.00
Nadur (Quddiem il-Każin tal-Banda Filarmonika Nadur : 11 ta' Frar fit-20.30
Ħal-Għaxaq (Pjazza ta' Ħal-Għaxaq): 12 ta' Frar fit-19.30

L-Għarusa Karfusa hija t-tipika ħrafa klassika ta’ mħabba pprojbita bejn frotta u ħaxixa. F’dan l-univers satiriku assurd fejn ir-raħħala huma msemmijin għall-ħaxix, l-abitanti ta’ Ħal-Insalata ma jistgħux ikellmu lil dawk li għadhom fil-kwarantina pprojbita, aħseb u ara kemm jistgħu jsiru jħobbuhom! Meta Karfusa mir-raħal tal-ħaxix titfa’ għajnejha s-sbieħ tagħha fuq Bajtru li jinsab fil-kwarantina, kollox jinqaleb ta’ taħt fuq.

Kittieba: Leanne Ellul
Direttur & Kunċett: Jacob Piccinino
Maniġer: Stjanu Debono
Set: Jennings Falzon
Kostumi: Elaine Falzon (Pina)
Ko-Produzzjoni: Festivals Malta, Karnival ta’ Malta, Karnival Reġjonali ta' Għawdex, University of Malta

Atturi: Mariele Żammit, Lee-N Abela, Victor Barrere, Arthur Dumas, u Patrick Laera


EN

L-Għarusa Karfusa is your classic tale of forbidden love between a fruit and a vegetable. In this absurd satirical universe where the villagers are named after vegetables, the inhabitants of 'Ħal-Insalata' are forbidden to talk to ones left in the forbidden quarantine; let alone fall in love! When Karfusa from the vegetable hamlet lays her pretty eyes on Bajtru in the scheduled quarantine, all hell breaks loose.

Writer: Leanne Ellul
Director & Concept: Jacob Piccinino
Manager: Stjanu Debono
Set: Jennings Falzon
Props: Elaine Saliba (Pina)
Co-Producers: Festivals Malta, Karnival ta’ Malta, Gozo Carnival, University of Malta

Actors: Mariele Żammit, Lee-N Abela, Victor Barrere, Arthur Dumas, u Patrick Laera

Valletta (St John's Square): 10th February, 17:00, 18:00, 19:00
Ħamrun (In front of Broad Street): 11th February, 09.30
Victoria (Independence Square): 11th February, 15.30 & 18.00
Nadur (In front of Każin tal-Banda Filarmonika Nadur): 11th February, 20.30
Għaxaq (Għaxaq Square): 12th February, 19.30

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations