Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

The Convoy 2017

Valletta Road, Hal Ghaxaq

Mon Aug 14th 2017 at 21:30
Malta

Event Details

L-Kamra tan-Nar fi hdan l-Ghaqda Muzikali Santa Marija ta' Hal Ghaxaq ser tipprezenta spettaklu ta' nar sinkronizzat ma' selezzjoni ta' muzika bl-isem ta' The Convoy, nhar it-Tnejn 14 't Awwissu mid-9.30pm 'l quddiem, fit-triq il-Belt Valletta.

Ghal dan l-ispettaklu sinkronizzat ser tintuza is-sistema Galaxis Pyrotec, li din is-sena ser tkun l-ghaxar darba li l-ghaqda taghna uzat ghal dan l-ispettaklu.

Sejrin tassistu wkoll ghal hruq ta' murtali tradizzjonali kemm tal-beraq kif ukoll tal-kulur, sfejjer, bebbux, disinni u blalen kbar fl-gheluq ta' dan l-ispettaklu.

The Convoy jigi fi tmiemu bi spettaklu ta' loghob tan-nar tal-art mekkanizzat.

Jkun hemm provudut ikel u xorb bi prezzijiet konvenjenti minn bars armati apposta.

L-ghada t-Tlieta 15 t' Awwissu, nhar il-festa tal-Padruna tal-Ghaxqin. Hekk kif tohrog l-istatwa artistika ta' Santa Marija mit-tempju taghha ghal habta tas-7.00pm, naharqu kaxxa infernali kbira mzewqa b'kollox.Wara jinharqu sett ta' murtali tradizzjonali kif jixraq lit-Titular.

Narawkhom!!!

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations